Niclas Öberg Foundation
Tracking cancer – understanding autism!

Month

januari 2013

Uppföljning forskningsanslag 2011 års LifeWatchpris Sven Bölte

2011 års pristagare professor Sven Bölte beskriver med egna ord nedan hur forskningsanslaget används. ”LW prispengarna 2011: Jag har haft mycket stor nytta av forskningsbidraget. Vi håller på att bygga upp och utvärdera en modell (Nytorpsmodellen) för att öka delaktighet av...
LÄS MER

Uppföljning forskningsanslag 2010 års LifeWatchpris Christopher Gillberg

2010 års vinnare av LifeWatch-priset, professor Christopher Gillberg beskriver med egna ord nedan hur forskningsanslaget om 300.000 SEK används. ”Pengarna används till en studie om autism på Färöarna, där vi undersöker såväl förekomsten av autism (0.9%) prognosen från...
LÄS MER