Niclas Öberg Foundation
Tracking cancer – understanding autism!

Uppföljning forskningsanslag 2010 års LifeWatchpris Christopher Gillberg

januari 25, 2013

2010 års vinnare av LifeWatch-priset, professor Christopher Gillberg beskriver med egna ord nedan hur forskningsanslaget om 300.000 SEK används.

”Pengarna används till en studie om autism på Färöarna, där vi undersöker såväl förekomsten av autism (0.9%) prognosen från barndom till unga vuxna år (flickornas problem blir alltmera tydliga ju äldre de blir) och genetiska faktorer i ”samverkan” med kvicksilver (många har skyhöga sådana halter, delvis sammhängande med valkonsumptionen) och vitamin D (många har extremt låga nivåer) – ”gene-environment interaction”.

LifeWatch-stipedniet kommer att synas tydligt i acknowledgements i flera av dessa synnerligen viktiga publikationer.”

Om skribenten