Niclas Öberg Foundation
Tracking cancer – understanding autism!

LifeWatch’ Nordiska pris 2011

januari 31, 2012

2011 års Nordiska pris har tilldelats professor Sven Bölte, KI.
Motivering: ”För att på ett tydligt sätt ha skapat ny kunskap om mekanismerna för autismspektrumsjukdomarna. Hans insatser som medverkat till bättre diagnostik, behandling och habilitering har också beaktats”.
Priset består av ett forskningsanslag om 300.000 SEK samt ett personligt stipendium om 50.000 SEK.

Om skribenten