Niclas Öberg Foundation
Tracking cancer – understanding autism!

Nominering LifeWatch’ nordiska pris 2014.

Nu är det dags att nominera kandidater till årets forskningspris. Enligt styrelsens beslut är kriterierna följande för årets pristagare: ”Priset ska tilldelas en aktiv forskare inom området autismspektrumsjukdomar vars forskning har internationellt genomslag”. Om Du...
LÄS MER

Professor Elisabeth Fernell får årets LifeWatch-pris

Elisabeth Fernell
LifeWatch’ Nordiska pris 2013 har tilldelats professor Elisabeth Fernell vid Gillbergcentrum (GNC). Styrelsens motivering lyder: ”För att hon på ett tydligt sätt skapat ny kunskap om mekanismerna för autismspektrumsjukdomar samt för sitt betydelsefulla arbete fö...
LÄS MER

Information från styrelsen

Nu har nomineringen startat inför 2013-års LW-pris. Brev har gått ut till universitet och institutioner i Norden som vanligt. Nu kan Du också nominera en person som Du tycker har gjort skillnad inom autismspektrum-området. Vänligen skicka ett mail till niclas@lifewatch.se med den...
LÄS MER

Användning av prispengar 2013

Se nedan information från vår senaste pristagare Sebastian Lundström. Vi är glada att pengarna gör skillnad. ”Pengarna från Lifewatch-priset har använts till tre saker: (1) Att  finansiera en pågående tvillingstudie där vi tittar på utvecklingsvägar för...
LÄS MER

Prisceremoni på Rival i Stockholm 21/3 2013

Igår kväll hade LifeWatch prisceremoni på Rival i Stockholm. Ceremonin gjordes direkt efter föreställningen Rain Man som gör stor succé i Stockholm fn. Jag fick, från scenen,  berätta lite om bakgrunden till LifeWatch och våra planer med stiftelsen. Sedan var det dags att...
LÄS MER

Mottagare av LifeWatch-priset 2012 utsedd

LifeWatch forskningspris 2012 för framstående forskning inom autismområdet har tilldelats Sebastian Lundström legitimerad psykolog, PhD vid Gillbergcentrum, Göteborgs Universitet. Sebastian verkar också vid Center for Etics, Law and Mental health (CELAM), Göteborgs Universitet...
LÄS MER

Uppföljning forskningsanslag 2011 års LifeWatchpris Sven Bölte

2011 års pristagare professor Sven Bölte beskriver med egna ord nedan hur forskningsanslaget används. ”LW prispengarna 2011: Jag har haft mycket stor nytta av forskningsbidraget. Vi håller på att bygga upp och utvärdera en modell (Nytorpsmodellen) för att öka delaktighet av...
LÄS MER

Uppföljning forskningsanslag 2010 års LifeWatchpris Christopher Gillberg

2010 års vinnare av LifeWatch-priset, professor Christopher Gillberg beskriver med egna ord nedan hur forskningsanslaget om 300.000 SEK används. ”Pengarna används till en studie om autism på Färöarna, där vi undersöker såväl förekomsten av autism (0.9%) prognosen från...
LÄS MER

LifeWatch’ Nordiska pris 2011

2011 års Nordiska pris har tilldelats professor Sven Bölte, KI.
LÄS MER