Niclas Öberg Foundation
Tracking cancer – understanding autism!

Gåva från tidigare pristagare

augusti 29, 2018

LifeWatch har emottagit en gåva från en av våra tidigare pristagare som önskar vara anonym.

Vi är mycket tacksamma för Din generositet. Donationen kommer väl till pass i samband med

nästa LifeWatch Award som sammanfaller med LifeWatch 10-årsjubileum. Gåvan är på 20.000 SEK.

Tusen tack!

Om skribenten