Niclas Öberg Foundation
Tracking cancer – understanding autism!

Uppföljning forskningsanslag 2011 års LifeWatchpris Sven Bölte

2011 års pristagare professor Sven Bölte beskriver med egna ord nedan hur forskningsanslaget används. ”LW prispengarna 2011: Jag har haft mycket stor nytta av forskningsbidraget. Vi håller på att bygga upp och utvärdera en modell (Nytorpsmodellen) för att öka delaktighet av...
LÄS MER

Uppföljning forskningsanslag 2010 års LifeWatchpris Christopher Gillberg

2010 års vinnare av LifeWatch-priset, professor Christopher Gillberg beskriver med egna ord nedan hur forskningsanslaget om 300.000 SEK används. ”Pengarna används till en studie om autism på Färöarna, där vi undersöker såväl förekomsten av autism (0.9%) prognosen från...
LÄS MER

LifeWatch’ Nordiska pris 2011

2011 års Nordiska pris har tilldelats professor Sven Bölte, KI.
LÄS MER

2 st Bankgironummer

Vi vill passa på att uppmärksamma Er på att Ni nu kan precisera vilket område Ni vill stödja - cancer alternativt autism.
LÄS MER

Givare funnen

Nu har den generösa givaren som vi efterlyste tidigare givit sig tillkänna.
LÄS MER

Gåvogivare efterlyses!

På LifeWatch-galan den 4 oktober gjordes en gåva på 10.000 SEK med kort i kortdragaren vid entrén.
LÄS MER

LifeWatch-galan med prisutdelning 4 okt 2010 i samarbete med Frösunda LSS AB

Stiftelsen hade sin första gala på restaurang Pontus i Stockholm den 4 oktober. Årets forskningspris inom autismspektrumsjukdomarna delades ut av Professor Martin Ingvar som sitter i LifeWatch' styrelse.
LÄS MER

Forskningspris 2010

Styrelsen kommer under året, i samråd med det medicinska rådet, att besluta om årets forskningspris. Vare sig beloppets storlek eller vilket projekt som skall få priset är ännu beslutat, förutom att det kommer att avse området autism. Vi återkommer med närmare information...
LÄS MER

Nyhetsmorgon 4 december

LifeWatch i TV4 Nyhetsmorgon
Vi fick ett fint mottagande på TV4 och hela fem exponeringstillfällen i programmet. Gäster var Niclas Öberg, Martin Ingvar, Christer Sjögren och Jan Johansen. Vi talade om bakgrunden till stiftelsen och vårt engagemang. Christer och Jan sjöng sina respektive låtar frå...
LÄS MER